Intra in clubul cartii ASC si beneficiezi de ofertele noastre speciale si de reduceri!

  1. 20% reducere la cartile salvate in primele 3 luni 
  2. 25% reducere la cartile salvate din a 4-a luna
  3. Mentinere oferta speciala si dupa expirarea ofertei, daca este mentionata
  4. Livrare GRATUITA odata pe luna in Oradea, sau peste suma neta de 100 lei in tara
  5. Prioritate la rezervarea in targurile online
  6. Informatii speciale prin e-mail
  7. Acces cu prioritate la evenimente cu usi inchise
  8. CASH-BACK 10%
  9. Card BookClub + Breloc BookClub
  10. !!! Este limitat la maxim 99 membrii

10+1. La fiecare carte Semn de carte FREE

69 lei/AN

* LIVRAREA GRATUITA ESTE VALABIL PENTRU MINIM 5 CARTI
* VALABILITATEA DE MEMBRU ESTE VALABIL DIN DATA DE 15 ALE LUNII SI ESTE VALABIL PENTRU URMATORUL TARG.

FORMULAR DE INSCRIERE

REGULAMENT:

Organizatorii Clubului Cartii ASC au dreptul de a retrage calitatea de membru al clubului in cazul in care aceasta a fost incorect folosita. De asemenea, organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica, suspenda sau inceta derularea prezentului program, cu un preaviz de 90 de zile.

Acordarea de calitatea de membru se realizeaza in fiecare luna, in data de 18.

Cap. I. OBIECTIVE

Art. 1. Clubul cartii ASC a fost infiintat cu urmatoarele obiective:

a) promovarea si sustinerea cartii si a lecturii;
b) instaurarea si consolidarea relatiilor bazate pe dialog intre cititori si ASC;
c) cunoasterea reciproca intre Asociatie si cititorii sai fideli;
d) realizarea de proiecte comune pentru sprijinirea lecturii;
e) informarea asupra viitoarelor aparitii editoriale;
f) promovarea si protejarea intereselor reciproce ale membrilor clubului si asociatiei, respectarea personalitatii, a individualitatii si a libertatii de decizie a acestora.

Cap. II. MEMBRI. DREPTURI SI OBLIGATII

Art. 2. Conditii necesare:

a) membru poate fi orice persoana, de orice virsta, sex sau nationalitate, care atinge cerintele minime si care indeplineste toate conditiile cerute de acest regulament;
b) poate deveni membru al clubului orice persoana care a implinit virsta de 18 ani, cu conditia sa respecte regulamentul clubului; persoanele care nu au implinit virsta de 18 ani si doresc sa devina membri au nevoie de acordul tutorelui, exprimat in scris pe fisa de inscriere;

Art. 3. Drepturile membrilor:

a) de a comunica ASC opiniile si propunerile lor pentru o mai buna functionare a clubului;
b) de a beneficia de toate avantajele ce deriva din calitatea de membru: campaniile de reduceri si ofertele speciale;
c) de a solicita incetarea activitatii de membru, astfel pierzind toate drepturile conferite de aceasta calitate;
d) orice membru poate solicita inlocuirea cardului pierdut sau deteriorat o singura data. Ulterior, cardul va fi inlocuit contra cost.

Art. 4. Fiecare membru este obligat:

a) sa furnizeze in mod corect datele de identificare solicitate;
b) sa formuleze in mod corect si inteligibil comenzile;
c) sa respecte intocmai regulamentul de functionare a Clubului Cartii ASC;
d) sa pastreze si sa utilizeze adecvat cardul de membru al Clubului Cartii ASC;
e) in cazul in care cardul este distrus sau pierdut, membrii au obligatia de a declara acest lucru in termen de cel mult 3 zile de la constatarea acestui fapt;
f) sa contribuie la mentinerea unui climat corect si onest intre organizatori si membri. Nerespectarea acestor indatoriri poate atrage dupa sine retragerea calitatii de membru al clubului definitv.

Art. 5. Organizatorii Clubului Cartii ASC au dreptul de a retrage calitatea de membru al clubului in cazul in care aceasta a fost incorect folosita. De asemenea, organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica, suspenda sau inceta derularea prezentului program, cu un preaviz de 90 de zile.

Art. 6. Dispozitii finale:

1) Regulamentul Clubului Cartii ASC va fi pus la dispozitia membrilor pe pagina salvatoriidecarti.ro.
2) Membrul este obligat sa completeze fisa de inscriere cu date reale si citet. Fisa de inscriere nesemnata sau cu date care nu corespund realitatii nu este valabila.
3) ASC poate folosi subcontractorii sai (ex. Posta Romana) pentru administrarea Clubului Cartii ASC. in acest caz, subcontractorul va avea aceleasi drepturi si obligatii ca si ASC in ceea ce priveste relatia sa cu membrii clubului.
4) in conformitate cu Legea nr. 677/2001, referitoare la prelucrarea si libera circulatie a datelor personale, completarea si semnarea acestei fise de inscriere presupune exprimarea expresa si fara echivoc a consimtamintului cu privire la prelucrarea in scopuri de marketing a datelor pe durata indeplinirii calitatii de membru in Clubul Cartii ASC, precum si ulterior incetarii acesteia. Toate datele mentionate de membru in fisa de inscriere pot fi colectate si prelucrate de catre ASC si de catre partenerii sai contractuali. Prin semnarea fisei de inscriere, participantul va incheia un contract cu ASC, iar ambele parti considera conditiile si normele enumerate in regulamentul programului ca fiind obligatorii. Pe durata apartenentei la Clubul Cartii ASC, cit si dupa incetarea acesteia,
membrii au urmatoarele drepturi:
a) de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit o data pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sint sau nu prelucrate de acesta;
b) de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
– rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;
– transformarea in date anonime a informatiilor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001;
c) de a se opune in orice moment ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. in vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. a), b) si c), persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. in cerere, solicitantul poate mentiona daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, inclusiv posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea acestora in mod personal (recomandata cu confirmare de primire). Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului cu privire la modalitatea de comunicare. ASC va avea dreptul sa foloseasca informatiile furnizate de catre membrii CLUBULUI CARTII ASC, stocate in baze de date computerizate, incluzind activitati legate de marketing si campanii de informare. Optind pentru cardul ASC, solicitantul isi da consimtamintul pentru folosirea datelor personale si a celor legate de activitatea lui in cadrul clubului (acumularea de puncte, oferte speciale, alte beneficii). De asemenea, este de acord cu transferul datelor de la Clubul Cartii ASC catre un tert din alta tara, cu conditia ca datele sa fie altele decit cele cu caracter personal. Regulile de mai sus se aplica de asemenea subcontractorilor Clubului Cartii ASC.