Intră în clubul cititorilor ASC și beneficiezi de ofertele noastre speciale și de reduceri!

Clubul ASC am înființat pentru a avea susținere în activitatea noastră, ca să putem dezvolta mai rapid si nu in ultimul rand sa construim o comunitate a Salvatorilor de Carti.

Din Clubul ASC fac parte si sustinatorii deja vechi, constanti, prin diferite metode: ajutor la nevoi urgente, ajutor permanent la transport, etc.

Dorim sa construim un club exclusivist, cu maxim 500  persoane stabili. La 500 membrii inchidem inscrierile si doar daca cineva nu mai doreste sa ramane membru, atunci deschidem pentru locul ramas liber. 

Am creat 3+1 tipuri de membrii al clubului:

Reducere: 10%

Grupul FB VIP

Acces la carti FREE (5/luna)

Acces la carti rare 

Dupa 6 luni:

Diploma de SUSTINATOR (marime A5)

300 lei voucher pentru carti

Reducere: 20%

Grupul FB VIP

Acces la carti FREE (10/luna)

Acces la carti rare 

Dupa 6 luni:

Diploma de SUSTINATOR (marime A4)

600 lei voucher pentru carti

Reducere: 35%

Grupul FB VIP

Acces la carti FREE (20/luna)

Acces la carti rare 

Dupa 6 luni:

Diploma de SUSTINATOR (marime A3)

900 lei voucher pentru carti

Reducere: 45%

Grupul FB VIP

Acces la carti FREE (25/luna)

Acces la carti rare 

Dupa 6 luni:

Diploma de SUSTINATOR (marime A3 inramat)

1200 lei voucher pentru carti

  • Cartile FREE vor fi incarcate intr-o mapa in grupul VIP.
  • 1 EURO= 5 LEI. Procesatorul PAYPAL accepta doar Euro, din acest motiv si abonamentele Clubului ASC sunt afisate in EURO
  • Fiecare membru beneficieaza de CashBack 10% care in luna urmatoare poate folosi la achizitie de carti min 50 lei ca reducere. 
  • Membrii Clubului ASC au reduceri la bilete la evenimentele online/offline culturale
  • Dupa efectuarea platii va rugam sa va alaturati de grupul VIP ASC
  • Acces la targul online ASC
  • Pentru virament bancar: RO14 BREL 0005 5069 7590 0100 (deschis pe numele Lorincz Istvan, descriere: Membru ASC)
  • Pentru virament REVOLUT direct: @SDCORADEA sau 0721003851
  • Prin PayPal cu card bancar: CLICK AICI

Acum ramane sa cititi REGULAMENTUL si sa completati formularul de inscriere!

Organizatorii Clubului ASC au dreptul de a retrage calitatea de membru al clubului în cazul în care aceasta a fost incorect folosită. De asemenea, organizatorii își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau înceta derularea prezentului program, cu un preaviz de 90 de zile.

 

Cap. I. OBIECTIVE

Art. 1. Clubul cartii ASC a fost înființat cu următoarele obiective:

a) promovarea și susținerea cărții și a lecturii;
b) instaurarea și consolidarea relațiilor bazate pe dialog intre cititori și asociație;
c) cunoașterea reciproca intre Asociația Salvatorii de cărți (ASC) și cititorii săi fideli;
d) realizarea de proiecte comune pentru sprijinirea lecturii;
e) informarea asupra cărților salvate;
f) consultarea publicului cititor înainte de a lansa proiecte;
g) promovarea și protejarea intereselor reciproce ale membrilor clubului și asociației, respectarea personalității, a individualității și a libertății de decizie a acestora.

Cap. II. MEMBRI. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Art. 2. Condiții necesare:

a) membru poate fi orice persoana, de orice vârsta, sex sau naționalitate, care solicita aceasta înscriere pe baza unui formular și care îndeplinește toate condițiile cerute de acest regulament;
b) poate deveni membru al clubului orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, cu condiția sa respecte regulamentul clubului; persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani și doresc sa devina membri au nevoie de acordul tutorelui, exprimat în scris pe fisa de înscriere;
c) calitatea de membru se obține după completarea fisei de înscriere.

Art. 3. Drepturile membrilor:

a) de a comunica ASC opiniile si propunerile lor pentru o mai buna funcționare a clubului;
b) de a beneficia de toate avantajele ce deriva din calitatea de membru: campaniile de reduceri și ofertele speciale;
c) de a solicita încetarea activității de membru, astfel pierzând toate drepturile conferite de aceasta calitate;
d) orice membru poate solicita înlocuirea cardului VIRTUAL pierdut o singura data. Ulterior, cardul va fi înlocuit contra cost.

Art. 4. Fiecare membru este obligat:

a) sa furnizeze în mod corect datele de identificare solicitate;
b) sa formuleze în mod corect și inteligibil comenzile;
c) sa respecte întocmai regulamentul de funcționare a Clubului Cărții ASC;
d) sa păstreze și sa utilizeze adecvat cardul de membru al Clubului Cărții ASC;
e) sa contribuie la menținerea unui climat corect și onest intre organizatori și membri. Nerespectarea acestor îndatoriri poate atrage după sine retragerea calității de membru al clubului.

Art. 5. Organizatorii Clubului Cărții ASC au dreptul de a retrage calitatea de membru al clubului în cazul în care aceasta a fost incorect folosita. De asemenea, organizatorii își rezerva dreptul de a modifica, suspenda sau înceta derularea prezentului program, cu un preaviz de 90 de zile.

Art. 6. Dispoziții finale:

1) Regulamentul Clubului Cărții ASC va fi pus la dispoziția membrilor o data cu fișa de înscriere.
2) Membrul este obligat sa completeze fisa de înscriere cu date reale.
3) Asociația Salvatorii de cărți poate folosi sub-contractorii săi (ex. Posta Româna) pentru administrarea Clubului Cărții ASC. În acest caz, sub-contractorul va avea aceleași drepturi și obligații ca și ASC în ceea ce privește relația sa cu membrii clubului.
4) În conformitate cu Legea nr. 677/2001, referitoare la prelucrarea și libera circulație a datelor personale, completarea și semnarea acestei fișe de înscriere presupune exprimarea expresă și fără echivoc a consimțământului cu privire la prelucrarea în scopuri de marketing a datelor pe durata îndeplinirii calității de membru în Clubul Cărții ASC, precum și ulterior încetării acesteia. Toate datele menționate de membru în fișa de înscriere pot fi colectate și prelucrate de către Asociația Salvatorii de cărți. Prin ”semnarea” fisei de înscriere, participantul va încheia un contract cu Asociația Salvatorii de cărți, iar ambele părți considera condițiile și normele enumerate în regulamentul programului ca fiind obligatorii. Pe durata apartenenței la Clubul Cărții ASC, cât și după încetarea acesteia,
membrii au următoarele drepturi:
a) de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit o data pe an, confirmarea faptului ca datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de acesta;
b) de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:
– rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;
– transformarea în date anonime a informațiilor a căror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001;
c) de a se opune în orice moment că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau sa fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. În vederea exercitării drepturilor prevazute la alin. a), b) si c), persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datata și semnata. În cerere, solicitantul poate menționa dacă dorește ca informațiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, inclusiv posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea acestora in mod personal (recomandata cu confirmare de primire). Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului cu privire la modalitatea de comunicare. ASC va avea dreptul sa folosească informațiile furnizate de către membrii CLUBULUI CĂRȚII ASC, stocate în baze de date computerizate, incluzând activități legate de marketing si campanii de informare. Optind pentru cardul ASC, solicitantul își da consimțământul pentru folosirea datelor personale si a celor legate de activitatea lui in cadrul clubului (acumularea de puncte, oferte speciale, alte beneficii). De asemenea, este de acord cu transferul datelor de la Clubul Cărții ASC către un terț din alta țara, cu condiția ca datele sa fie altele decât cele cu caracter personal. Regulile de mai sus se aplica de asemenea sub-contractorilor Clubului Cărții ASC.